ZASADY I REGULAMIN INDYWIDUALNEGO PRZEJAZDU ROWEROWEGO  ŁOSSOD ULTRA 2023

TERMIN I MIEJSCE

 1. Wyścig rowerowy Łossod Ultra 2023 zwany dalej maratonem poprowadzony jest przez najpiękniejsze fragmenty Beskidu Sądeckiego, Gorce oraz Pieniny zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej.
 2. Maraton odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2023 roku.
 3. Start maratonu planowany jest na 24 czerwca o godz. 8 i może odbyć się z podziałem na grupy. Decyzja o sposobie przeprowadzenia startu zostanie podana przez Organizatora w komunikacie startowym.
 4. Maraton odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania maratonu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, z powodu innych sytuacji uznawanych za działanie „siły wyższej” lub z powodu niskiej frekwencji uczestników.
 5. Limit czasowy dla wszystkich uczestników wynosi 60 godzin i liczony jest od momentu startu maratonu (start wspólny) lub startu zawodnika (start w grupie). Czas przejazdu liczony jest od startu do momentu przekroczenia przez uczestnika linii mety.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Ultramaraton przeznaczony jest dla doświadczonych amatorów górskiej turystyki rowerowej MTB, o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym, i umiejętnościach pozwalających na pokonanie odcinków trudnych techniczne jak np. korzeni, odcinków kamienistych, progów skalnych, błota oraz stromych zjazdów. Zalecane jest również doświadczenie w długodystansowej jeździe rowerem, w warunkach szlaków górskich.
 1. Organizator odradza jazdę nocną, lub w innych warunkach ograniczających widoczność i bezpieczeństwo, jeśli jednak uczestnik decyduję się na taką jazdę, wymagane jest posiadanie odpowiedniego oświetlenia przedniego i tylnego.
 2. Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat.
 3. Udział w maratonie jest dobrowolny a uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 4. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu wyścigu nie jest pod wpływem środków zakazanych z listy Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Światowej Agencji Antydopingowej.
 5. Uczestnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania maratonu.
 6. Zakazana jest forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w maratonie, dotycząca np. dowozu na trasę posiłków lub odzieży na zmianę.
 7. Start możliwy jest wyłącznie na rowerach napędzanych siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
 8. Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do nich. Trasa maratonu planowana jest z założeniem unikania ruchu samochodowego ale konieczne odcinki „łącznikowe”, uczestnicy pokonują w całkowicie otwartym ruchu drogowym, gdzie należy zachować wzmożoną ostrożność.
 9. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez siebie spowodowane. Organizator maratonu rekomenduje posiadanie indywidualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 10. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie.

START , META ORAZ TRASA MARATONU

 1. Start maratonu planowany jest w miejscowości Szczawnik ( gmina Muszyna) w okolicy parkingu pod dolną stacją wyciągu narciarskiego „Dwie Doliny”.

Meta maratonu planowana jest na „Bacówce nad Wierchomlą”.

 1. Uczestnicy zobowiązują się do pokonania udostępnionej w pliku .gpx trasy .
 2. Dozwolone jest opuszczenie trasy (np. na nocleg, zakupy, posiłek), pod warunkiem powrotu w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.
 3. Na trasie przejazdu mogą występować strome zjazdy i podjazdy oraz odcinki techniczne, jak np. korzenie, fragmenty kamieniste, progi skalne, błoto, wymagające bardzo dobrych umiejętności jazdy na rowerze górskim.
 4. Trasa ultramaratonu została przygotowana pod kątem czerpania jak największej frajdy z jazdy na rowerze górskim, najbardziej odpowiedni będzie rower z pełną amortyzacją ale można wystartować na rowerze MTB typu „hardtail”.
 5. Wszyscy uczestnicy maratonu zobowiązani są do jazdy w kaskach.
 6. Niedozwolone jest pozostawianie na trasie jakichkolwiek śmieci, niszczenie przyrody, zrywanie roślin czy celowe zakłócanie spokoju zwierząt. Udowodnione przypadki wyrzucania śmieci na trasie poza miejscami do tego przeznaczonymi będą skutkowały dyskwalifikacją.
 7. Trasa maratonu prowadzi fragmentami po pieszych szlakach górskich, gdzie każdy z uczestników zobowiązuję się do zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do pieszych i innych rowerzystów.

NOCLEG NA MECIE

 1. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu na mecie. Dla uczestników dostępne będą pokoje wieloosobowe w budynku schroniska, jurty mieszkalne oraz miejsca w namiocie „męskim” ( wymagany własny śpiwór).
 2. Chęć rezerwacji noclegu zainteresowani uczestnicy zgłaszają Organizatorowi podczas rejestracji na maraton, możliwa jest też rezerwacja w późniejszym terminie przez wiadomość e-mail na adres Organizatora maratonu. Ilość miejsc noclegowych na mecie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na maraton.
 3. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji noclegu będzie przelew na konto „Bacówki nad Wierchomlą”.O możliwości opłaty noclegu organizator powiadomi w odrębnym komunikacie ( wiosna 2023)

POMIAR CZASU

 1. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w nadajnik GPS, dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania maratonu.
 2. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową maratonu i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.
 3. Każdy uczestnik będzie mieć możliwość pobrania trasy w formacie pliku .gpx, który można będzie wgrać na urządzenie nawigujące. Plik .gpx z ostateczną wersją trasy zostanie udostępniony w komunikacie startowym.
 4. Posiadanie przy sobie nadajnika GPS jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania uczestnika.
 5. Posiadanie numeru startowego jest wskazane, ale nieobowiązkowe.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS bezpośrednio po przekroczeniu linii mety, lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres Organizatora w przypadku decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed linią mety.
 7. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez Organizatora opłatą w wysokości 650 zł.

ZAPISY I PŁATNOŚCI

 1. Zapisy na ultramaraton Łossod 2023 będą prowadzone na stronie dostartu.pl. Na stronie internetowej https://www.lossodultra.pl, w zakładce „Zapisz się”,umieszczony będzie bezpośredni link do zapisów.
 2. Limit miejsc w maratonie wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników.
 3. Do 31 stycznia 2023 opłata startowa wynosi 250 zł. Od 1 lutego 2023 opłata startowa wyniesie 320 zł.
 4. Zapisy będą trwały do dnia 31.05.2023.
 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w maratonie do dnia 24.05.2023 roku (nie wymagane jest podanie przyczyny rezygnacji) opłata startowa podlega zwrotowi w 100%. Pisemną rezygnację należy zgłaszać pod adresem email: sebastian.opala@lossodultra.pl.
 6. W przypadku nieodbycia się zawodów (np. z powodu działania siły wyższej lub zbyt niskiej frekwencji uczestników) Organizator zwróci zawodnikom 100% opłaty startowej.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Pakiet startowy zawiera:

 – ślad trasy w postaci pliku gpx do użycia we własnym urządzeniu nawigacyjnym,

– tracker do śledzenia GPS z możliwością podglądu na żywo (online),

– czapeczkę lub bandamę Łossod 2023

– najlepszą hiszpańską kawę ziarnistą od Olsema,

– numer startowy,

– ubezpieczenie NNW

 – możliwość przekazania Organizatorowi na starcie depozytu, do odbioru na mecie

 1. Pakiet startowy będzie do odbioru przed startem 24 czerwca lub na mecie.
 2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą wyścig i zostaną sklasyfikowani, otrzymają koszulkę finiszera, pamiątkowe trofeum oraz posiłek regeneracyjny.
 3. Przewidziane są również nagrody dla uczestników, którzy pokonają trasę maratonu w najkrótszym czasie.

ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą nadajnika GPS, otrzymanego przez uczestnika w ramach pakietu startowego.
 2. Miejsca w klasyfikacji generalnej ustalane są na podstawie czasu przejazdu trasy wyznaczonej przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, wszelkie zmiany będą publikowane na stronie https://lossodultra.pl.

ORGANIZATOR

Sebastian Opala.

Tel.:507 396 642

e-mail: sebastian.opala@lossodultra.pl